REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE poprowadzone przez ks.prof. Waldemara CISŁO

     

Serdecznie zapraszam na

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W NASZEJ PARAFII

które odbędą się w 5 niedzielę Wielkiego Postu

( 17 marca br.)

Nauki rekolekcyjne będą głoszone od niedzieli do wtorku włącznie.

Nauki zostaną zakończone spowiedzią św. we wtorek.

Rekolekcje poprowadzi

Ks. dr hab. Waldemar CISŁO, prof. nadzwyczajny

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalista z zakresu teologii fundamentalnej,

Przewodniczący Polskiej

Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00