IV NIEDZIELA ADEWNTU – 24.12.2017 r

Dziękuję Paniom, Panom, Młodzieży,

Katechetom i Siostrze Ewie

  za pomoc przy dekoracji koscioła

na Boże Narodzenie.

W tym tygodniu kościół sprzątają rodziny

zamieszkałe przy ul.Jasnej i Pogodnej .


Dzisiaj sprawowane będą dwie msze św.

P A S T E R K I

o godzinie 21.30 i 24:00


W poniedziałek – Uroczystosć Narodzin Pańskich.

Msze św.sprawowane będą

o godzinie 10:30 i 12:00

 

Wtorek – Uroczystość św.Szczepana.

Pierwszego Męczennika.

 

Tradycyjnie taca w tym dniu

przeznaczona jest na

Katolicki Uniwersytet Lubelski


 Wyjątkowo w tym roku rozpoczniemy

wizyty duszpasterskie

tzw.K O L Ę D Y

w przyszłym tygodniu  w następującym porządku:

czwartek  godz.10:00 –  ul.Pawia od końca

numeru ulicy

piątek godz.14:30 – ul.Jana Pawła II  i  Cmentarna

sobota godz.10:00 – oś.Fabryczne od nr.3 .

Wczasie kolędy można składać ofiarę

na budowę wieży .

   

W przyszłą niedzielę po sumie zmiana tajemnic

Żywego Różańca

   

Już dzisiaj zapraszam Radę Parafialną,

Matki i Ojców z Żywego Różańca

na wspólny opłatek wigilijny,

który odbędzie się

dnia 01 stycznia po mszy św.z godz.12:00

w Domu Parafialnym


 

I N T E N C J E   w  TYGODNIU :

 

 PONIEDZIAŁEK –  godz.10:30 za zm.Annę,

Paulinę i Pawła

z rodz.SŁOWIŃSKICH  i zm.Stanisława BACHRY

godz.12:00 za zm.Rodziców Piotra i Annę

SANDECKICH i siostrę Marię

 WTOREK   – godz.08:00 w intencji Barbary PODGÓRZAK

o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

(imieninowo-urodzinowa)

godz.10:30 o miłosierdzie Boże dla córki

EWY PASEK

w 15 rocz.odejścia do domu Ojca

godz.12:00 za zm.Bogdana oraz Rodzeństwo

Tadeusza i Sabinę TARKA

ŚRODA –    godz.18:00 za zm.Czesława BIBER,

zmarłych Rodziców Helenę Wawrzyńca

oraz Franciszkę i Marcela

CZWARTEK   –  godz.18:00 za zm.Krystynę ŁUCZKO

w 17 rocz.śm.jej rodziców

oraz zmarłych z rodziny 

PIĄTEK   – godz.18:00 za zm.Rodziców Marie i Józefa

oraz brata Henryka z rodziny MATLACH

 SOBOTA   – godz.9:00 za zm. Rodziców

Antoninę  i Jana,

Stefanię i Jana z rodziny TURKANIK

   N I E D Z I E L A :

godz.08:00 za zm.ojca Jerzego WISŁOCKIEGO

godz.10:30  o uzdrowienie duszy i ciała

dla pewnej osoby jako dziękczynno-błagalna

 godz.12:00 w intencji Matek i Ojców z Żywego Różańca

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00