II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ogłoszenia od 6 do 12 stycznia 2020 roku

   

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu.


Uprzejmie przypominam ,

że dzisiaj po mszy św.z godz.10:30

odbędzie się koncert tenora

Oliviera Palmer,

na który serdecznie zapraszam.  

 


W poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

– TRZECH  KRÓLI –

Msze św.sprawowane będą jak  w niedzielę .

Po mszy św.poświęcenie kredy i kadzidła.


Na czas trwania wizyty duszpasterskich

msze św.w tygodniu sprawowane

będą w kaplicy

Domu Parafialnego o godz.9:00.

 

 

 W przyszłą niedzielę

taca przeznaczona jest na budowę kościoła.

 

 


P L A N

  WIZYT  DUSZPASTERSKICH:

DZISIAJ  godz.15:00 ul.Miła,

PONIEDZIAŁEK godz.15:00 ul.Jana Pawła II

WTOREK godz.15:00 ul.Pogodna od nr 1-26

ŚRODA godz.15:00 dokończenie ul.Pogodnej 

CZWARTEK godz.14:00 ul.Willowa od nr 1-26 

PIĄTEK godz.14:00 dokończenie ul.Willowej

SOBOTA godz.10:00 -12:00 ul.Garbarska

godz.14:00 ul.Zyg.Starego od nr 1 i Oś.Fabryczne

domki jednorodzinne do ul.Kopernika

NIEDZIELA godz.14:30 ul.Wł.Jagiełły od nr 1.

W czasie kolędy można złożyć ofiarę

na budowę wieży.


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK  godz.8:00 za zm.Mirosława KULCZYCKIEGO

godz.10:30 za zm.rodziców Halinę i Henryka KĄCA

i zm.Dziadków 

godz.12:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

WTOREK  godz. 9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

ŚRODA   godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

CZWARTEK  – godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

 PIĄTEK    godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

SOBOTA  –  godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA


N I E D Z I E L A

  godz.08:00  – za zm. Janinę JAROSZ

w 30 dniu po pogrzebie

godz.10:30– za zm.rodziców Anastazję w 16 rocz. śm.

i Władysława w 27 rocz.śmierci

i ich Rodziców, Rodzeństwa

z rodziny KŁOS

 godz.12:00 w intencji zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00