NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 12.01.2020 r. – ogłoszenia duszpasterskie od 13 do 19 stycznia 2020 roku

     

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Korzystamy  z tradycji w parafii,

będziemy śpiewać kolędy

do święta Ofiarowania Pańskiego.

 


Na czas trwania wizyty duszpasterskich

msze św.w tygodniu sprawowane

będą w kaplicy

Domu Parafialnego o godz.9:00.


Od 18 do 25 stycznia trwa tydzień modlitw

o Jedność Chrześcijan. 

 


P L A N

  WIZYT  DUSZPASTERSKICH:

DZISIAJ  godz.15:00 ul.Wł.Jagiełły od Nr 1.,

PONIEDZIAŁEK godz.15:00 ul. ul.Agatowa

od Nr 24 do 29  i ul.Szafirowa

WTOREK godz.15:00 dokończenie ul.Agatowej

ŚRODA godz.15:00 ul.Kwiatowa od Nr 1

CZWARTEK godz.15:00 ul.Wspólna i Cicha 

PIĄTEK godz.15:00 ul.Kolorowa i Działkowa

SOBOTA godz.10:00  ul.Pastelowa

W czasie kolędy można złożyć ofiarę

na budowę wieży.


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK  godz.9:00 zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

WTOREK  godz. 9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

ŚRODA   godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

CZWARTEK  – godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

 PIĄTEK    godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA

SOBOTA  –  godz.9:00 za zm.Kazimierza CHAWCHUNOWICZA


N I E D Z I E L A

  godz.08:00  – za zm. Zbigniewa BOROWIK

godz.10:30– za zm.Bolesława w 27 rocz.śm.

Anielę w 15 rocz.śm.

ich zm.synów Leszka, Krzysztofa

i  Zdzisława z rodziny RYDEL

 godz.12:00 -za zm.mamę Janinę,

siostrę Bożenę,

Babcię Władysławę z rodziny ARCIKIEWICZ

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00