II Konferencja Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Zapraszam serdecznie

wszystkich parafian 

na katechezy

ks.biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego,

które odbędą się

w Ratuszu w Sali Ślubów

o godzinie 19:00  w następujących dniach :

 

09.stycznia 2017 roku 

“Zdradzona miłość – rajski grzech “

 

13.lutego 2017 roku 

“Nadzieja zbawienia – Nowa Ewa ( Rdz.3,15).”

 

11.marca 2017 roku 

“Sympozjum poświęcone św.Marii Magdalenie.

Tajemnica Krzyża “

 

 10.kwietnia 2017 roku 

“Maria Magdalena .

Przebaczanie, które przywraca życie “


08.maj  2017 roku 

“Chrzest święty jako tajemnica

życia w Chrystusie “


 

 16.czerwca 2017 roku 

“Maria Magdalena jako świadek

Chrystusowego ukrzyżowania,

pogrzebu i zmartwychwstania “


 

 10.lipca 2017 roku 

” Święta Maria Magdalena

i Jej rola we wspólnocie pierworodnego Kościoła”.


 14.sierpnia  2017 roku 

“Święta Maria Magdalena 

– obraz chrześcijańskiej codzienności “

 

W dniu 24 września 2017 roku

Uroczystość nadania patronatu

św.Marii Magdaleny miastu LUBAŃ

 

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00