FESTYN PARAFIALNY, 28 maj 2017 r.

   

Rodzinny, parafialny  festyn dobiegł końca! 

Pogoda i atmosfera była wspaniała 🙂  

Główną nagrodę w postaci ROWERU 

ufundowaną  przez  Burmistrza Miasta Lubań

wylosowała w wyniku loterii  Pani,

która przyjechała gościnie do rodziny 🙂

 

W-ce Przewodniczący Rady Parafialnej,

w osobie Franciszka Bogdanowicza

szczególne podziękowania

kieruje do 

Komendanta Straży Pożarnej w Lubaniu, 

i Dyrektora  MDK , 

za pomoc w organizacji naszego festynu

m.in.za udostępnienie  wyposażenia

( namioty, ławy , stoły, nagłośnienie itp.)

i Pani Dyrektor MOSiR w Lubaniu

oraz

W I E L K I E  podziękowania  dla

Komendanta  Straży Miejskiej  w Lubaniu

oraz Komendanta  Powiatowego  POLICJI w Lubaniu

za czuwanie nad bezpieczeństwem

uczestników przedmiotowego festynu

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00