Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr Adama Adamskiego

W dniu dzisiejszym

7. kwietnia br  o godz.9:00

sprawowana została uroczysta msza święta

pod przewodnictwem

ks.dr Adama Adamskiego,

który  rozpoczął uroczysty 

dzień związany

z VII Rokiem Nowenny przed Jubileuszem 700-lecia

klasztoru

Sióstr Zgromadzenia św.Marii Magdaleny od Pokuty 

w Lubaniu.

Następnie o godz.11:15

w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

odbyło się sympozjum  poświecone

św.Jadwidze Śląskiej i zagadnieniu ubóstwa

Z cnotą nadziei umacniamy wierność

ślubowanemu ubóstwa

 

   

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00