Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

   

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych

i  Dzień Zaduszny

to czas szczególny,

który skłania nas do wspomnień o zmarłych.

Jest czasem zadumy i refleksji, podczas którego na cmentarzach

z całymi rodzinami odwiedzamy groby naszych bliskich,

przyjaciół, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, znicze,

zapalając ten „płomyk nadziei”,

wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

Kościół Katolicki w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim,

którzy już weszli do chwały niebieskiej,

a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi

wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie,

niezależnie od miejsca i czasu,

światopoglądu i religii.

Dla jednych czas ten kojarzy się ze zniczem,

z grobem bliskich osób, z cmentarzem,

dla innych z wiązanką kwiatów,

jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych,

którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

Jest to czas, który przypomina nam również

prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi,

którzy otaczają nas opieką.

W tym dniu chodzimy również na miejsca

krwawych bitew i na cmentarze wojenne.

Nie możemy zapomnieć o tych,

dzięki którym żyjemy w kraju wyzwolonym,

w kraju wolnym politycznie,

dlatego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę,

powinien zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza.

                                                                                                            ks. proboszcz

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00