DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.stycznia 2018 r.

 

Dziękuję  rodzinom za  przygotowanie kościoła

na dzisiejszą niedzielę.

W tym tygodniu kościół sprzątają rodziny

zamieszkałe przy ul.Wrzosowej od numeru 6.

 

 

W tym tygodniu w liturgi kościoła wspominamy:

ŚRODA– św.Antoniego , Opata

PIĄTEK – św.Józefa Sebastiana Pleczara, Biskupa

 


Od 18  do 25 stycznia trwa tydzień modlitw

o Jedność Chrześcijan.

 

W czasie kolędy  msze św.

w tygodniu sprawowane będą rano o godz.9:00.  

   

  W tym tygodniu odwiedzę parafian

z posługą duszpasterską zamieszkałych 

  w następującym porządku:

 

poniedziałek  od godz.15:00 –  ul.M.Kopernika nr 3-6, 15;31-34

wtorek  od godz.15:00 – ul.M.Kopernika nr 6 do końca ulicy

środa  od  godz.15:00 – ul.Wspólna i Brzozowa 

czwartek od godz.15:00 –  ul.Sąsiedzka

piątek od godz.15:00 – ul.Kolorowa i Cicha

sobota  od godz.10:00 –  ul.Willowa od nr 1-34

niedziela  od godz.14:30 – dokończenie ul.Willowej 

 Wczasie kolędy można składać ofiarę

na budowę wieży kościelnej.


 

I N T E N C J E   w  TYGODNIU :

 

 PONIEDZIAŁEK –   za zm.Jana WYSOTĘ w 6 rocz.śm.

 WTOREK   –za zm.Wiesława WOJTALUK

ŚRODA –   za zm.Wiesława WOJTALUK

 CZWARTEK   – za zm.Wiesława WOJTALUK

PIĄTEK   – za zm.mamę w 23 rocznicę śmierci

 SOBOTA   – za zm.Wiesława WOJTALUK

   N I E D Z I E L A :

godz.08:00 w intencji NOWOŻEŃCÓW

Krystyny i Krzysztofa

 

godz.10:30  w intencji Czesławy i Jana KUCHARCZYK

z okazji 50-lecia

zawarcia

Sakramentalnego Związku Małżeńskiego

 

 godz.12:00 w intencji zmarłej

Anastazji i Władysława

KŁOS

i zmarłych rodziców

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00