CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ogłoszenia duszpasterskie od 28marca do 3 kwietnia 2022 r.

 

W TYM TYGODNIU PRZYPADA:

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

MIĘDZY GODZINĄ 09.00-12.00 ODWIEDZĘ 

CHORYCH PARAFIAN W DOMACH.

DROGA KRZYŻOWA I SPOWIEDŹ 

OD GODZ. 17.15-18.00

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA-

UROCZYSTA MSZA ŚW. O NIEPOKALANYM

SERCU MARYI I MODLITWA RÓŻAŃCOWA

PRZED NAJŚWIETSZYM SAKRAMENTEM.

W TYM DNIU O GODZINIE 11.00 SPOTKANIE Z MINISTRANTAMI


W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ ROZPOCZYNAMY REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH.

NAUKI REKOLEKCYJNE POPROWADZI 

Ks. dr Daniel ZAJĄC z Legnicy.

PLAN REKOLEKCJI BĘDZIE PODANY

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ.


Po mszy św. można składać ofiarę 

na kwiaty do Bożego Grobu.


Po mszach św. wychodząc z kościoła

można się zaopatrzyć w świece

wielkanocne w cenie 16.-zł


WSZYSTKIE MSZE ŚW. W TYGODNIU ZA WYJĄTKIEM PIĄTKU

BĘDĄ SPRAWOWANE W KAPLICY

DOMU PARAFIALNEGO.


 

I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

W poniedziałek:  za zm.JANINĘ ANERBUCH I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

We wtorek: godz.8:00 za zm.ANNĘ RAŻNIK

W środę: za zm.BRONISŁAWA BEDNARSKIEGO W

7 ROCZ. ŚM. I ZMARŁYCH Z 

NAJBLIŻSZEJ RODZINY

We czwartek : za zm.ANNĘ RAŻNIK

W piątek:za zm.ANTONINĘ SZYDŁOWSKĄ W 60 ROCZ. ŚM.

I ZM. Z RODZINY SZYDŁOWSKICH

SZCZEPAŃSKICH, ŻAREK I SABO.

W sobotę: godz.9:00 za zm. IZABELĘ MIREK


   

N I E D Z I E L A  

godz.08:00- w intencji zm. Z RODZINY ŁOZIAK ZOFIĘ I NIKODEMA

– godz.10:30- za zm.MIROSŁAWĘ BUTLEWSKĄ

– godz. 10:30 –za zm.RODZICÓW  JÓZEFĘ I STANISŁAWA MUDRAK

– godz.12:00- za zm.ANNĘ TKACZYK W 2 ROCZNICĘ ŚM.

– godz. 12:00 –za zm. Z RODZINY ŚWIRYD; RYSZARDA,

MIECZYSŁAWA, STANISŁAWA,

ZOFIĘ I GRAŻYNĘ


 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie

1%

podatku na działające

przy naszej Parafii Stowarzyszenie

Na Rzecz Budowy Kościoła

 

Dziękuję darczyńcom za złożoną ofiarę na budowę naszego kościoła

Bóg zapłać.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00