CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU , ogłoszenia od 20 do 27 grudnia 2020 roku

     

Dziś przeżywamy

CZWARTĄ  Niedzielę ADWENTU.

Dziękuję rodzinom za przygotowanie

świątyni na dzisiejszą Uroczystość.


Msze św.od poniedziałku do środy

włącznie sprawowane będą w kaplicy 


W CZWARTEK przeżywamy

WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA

w tym dniu dla tradycji powinniśmy

powstrzymać się od spożywania

pokarmów mięsnych.

Z powodu pandemii w roku pasterki

  będą sprawowane

o godzinie 20:00, 21:30 :23:00.

W pierwszy, drugi i trzeci dzień świąt

Bożego Narodzenia

i w najbliższą niedzielę

dodatkowe msze św.św.o godz.17:00 


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK – o ulgę w cierpieniu dla

dusz w czyśćcu cierpiące

WTOREK msza św.godz.9:00

za zm.Henryka ROGACKIEGO

ŚRODAza zm.męża Czesława,

brata Zbigniewa i zm.ich Rodziców

CZWARTEK    MSZA WIGILIJNA: 

 godz.20:00 za zm.Bolesława JANECZEK

– godz.21:30 za zm. Krystynę ŁUCZKO

w 20 rocz.śmierci jej rodziców

i za zm.z rodziny ŁUCZKO

godz.23:00 za PARAFIAN

PIĄTEK NARODZENIE PAŃSKIE: 

 godz.10:30 za zm.Agnieszkę i Józefa MAJOCHA

oraz ich Rodziców

– godz.12:00 za zm.rodziców Annę i Piotra

SANDECKICH

i rodzeństwo Marię i Antoniego 

w 20 rocz.śmierci jej rodziców

godz.17:00 za Dorotę JANIKOWSKĄ i

SOBOTA SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA: 

godz.08:00 za zm.z rodziny:STRUGAREK,

WEINAR,ŁUKASZEWICZ,

SZUSZKIEWICZ i BOGACCY

 godz.10:30 za zm.Mirosława KULCZYCKIEGO

– godz.12:00 za zm.rodziców Halinę

i Henryka KĄCA

godz.17:00 za zm.Henryka ROGACKIEGO

NIEDZIELA, św.Rodziny ,

po sumie zmiana Tajemnic Żywego Różańca 

  godz.08:00– za zm.Grazynę MAZUR

w 2 rocznicę  śmierci

godz.10:30-za zm.Rodziców, Ciocię i Meża

 godz.12:00 – w intencji Katarzyny

z podziękowaniem za otrzymane

Łaski z prośbą o Błogosławieństwo

i opiekę Matki Najświętszej

godz.17:00 za zm.Henryka ROGACKIEGO

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00