Apel Biskupa Legnickiego ws. ZOL w Jeleniej Górze

     

Drodzy Diecezjanie, szczególnie Mieszkańcy Jeleniej Góry,

 

Wszyscy Ludzie Dobrej Woli!

 W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jeleniej Górze

zaistniała bardzo trudna sytuacja.

W ostatnich dniach wiele osób zostało

tam zarażonych koronawirusem.

W zaistniałych warunkach konieczne

jest wzmożenia sił i środków,

aby podołać wszystkim potrzebom,

które się z nimi wiążą.

W tej sytuacji – na prośbę Kierownictwa ZOL

oraz Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej

– kieruję apel o pomoc.

Ta pomoc jest potrzebna w trzech dziedzinach:

1. Personel medyczny –

osoby z przygotowaniem medycznym

(pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni)

oraz wolontariusze (pomoc osobom zakażonym i nie tylko);

2. Sprzęt medyczny: maseczki, gogle,

fartuchy, kombinezony, czepki,

rękawice, środki do dezynfekcji;

3. Pomoc finansowa – ofiary pieniężne

można wpłacać na konto Caritas:

30 1600 1156 1847 4540 1000 0018, z dopiskiem: Pomoc dla ZOL Jelenia Góra.

Kontakt z Caritas tel.: 76 724 43 72 

Nadmieniam, że otrzymaliśmy już pewną pomoc

od władz wojewódzkich, samorządowych

i innych podmiotów, za którą składam

serdeczne podziękowanie.

Zgłosiło się też już kilku wolontariuszy.

Dołączą do nich także niektórzy

alumni naszego Seminarium wraz z

Księdzem Rektorem.

To wszystko jednak – ze względu na

liczbę zarażonych osób – okazuje się niewystraczające.

Dlatego kieruję ten apel o pomoc,

ufając jednocześnie Opatrzności Bożej,

że w tej sytuacji znajdą się osoby

i środki, które pomogą w sprostaniu zaistniałej sytuacji.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki

 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00