Święto Miłosierdzia Bożego

     

Święto Miłosierdzia Bożego

obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,

czyli II Niedzielę Wielkanocną,

zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

 Wpisał je do kalendarza liturgicznego

najpierw Franciszek kard. Macharski

dla archidiecezji krakowskiej (1985),

a potem niektórzy biskupi polscy

w swoich diecezjach.

Na prośbę Episkopatu Polski

Ojciec Święty Jan Paweł II

w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.

W dniu kanonizacji Siostry Faustyny

30 kwietnia 2000 roku

Papież ogłosił to święto

dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta

było pragnienie Jezusa,

które przekazała Siostra Faustyna.

Pan Jezus powiedział do niej:

 Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy

była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia,

było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,

a szczególnie dla biednych grzeszników.

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,

wylewam całe morze łask na dusze,

które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. 

Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej,

dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.

W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,

przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00