UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA, UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – 21.października 2018r.

         

Dzisiaj w niedzielę obchodzimy

  uroczystość odpustową,

 okazją do udzielenia

Sakramentu Bierzmowania

młodzieży z naszej wspólnoty parafialnej.

Mszy św. przewodniczył i Sakramentu udzielił

ks. Bp Marek MENDYK,

a młodzież do tego wydarzenia przygotował

ks. Andrzej FILA.

 

„W sakramencie bierzmowania, Bóg sprawia,

że ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,

otrzymują szczególną moc Ducha Świętego

i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,

jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,

do szerzenia wiary słowem

i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/Lumen gentium 11/

     

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00