25-lecie diecezji legnickiej – relacja z uroczystości

Legnickie Te Deum za 25 lat istnienia diecezji     „Kościół musi być katolicki, czyli powszechny, musi być domem, w którym każdy może się odnaleźć” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej Mszy św. jubileuszowej z racji 25-lecia powstania diecezji legnickiej.   Główne uroczystości odbyły się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 11. Mszy świętej w katedrze legnickiej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.   Do Legnicy przybył także metropolita wrocławski abp Józef Kupny, kardynał Henryk Gulbinowicz oraz księża biskupi z sąsiednich diecezji. Przy ołtarzu stanął także bp Włodzimierz Juszczak, biskup Eparchii wrocławsko-gdańskiej. Na uroczystość przybyli również biskupi i delegaci biskupów z Czech i Niemiec. Na świętowanie jubileuszu zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, duszpasterze, siostry zakonne, przedstawiciele służb mundurowych, różnych instytucji i zakładów, grup i stowarzyszeń oraz wierni z całej diecezji.   Przed rozpoczęciem Eucharystii wszystkich zgromadzonych powitał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. „Jest to mały jubileusz, ale dla nas bardzo ważny. W tym krótkim czasie dokonało się bowiem wiele. To wszystko dokonało się również dzięki życzliwości władz różnych stopni oraz dzięki zaangażowaniu osób świeckich i duchownych. Dlatego jest to powód do dziękczynienia Panu Bogu i świętowania we wspólnocie naszego Kościoła lokalnego.” – powiedział Biskup legnicki.   Przypomniał też, że przed dwoma tygodniami diecezja pożegnała zmarłego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Pierwszy biskup legnicki spoczął w krypcie katedralnej. To właśnie on, jako pierwszy biskup legnicki, w 1992 roku, podjął się trudu tworzenia nowej diecezji legnickiej.   Oprawę muzyczną liturgii zapewniła legnicka Orkiestra Symfoniczna oraz chór Madrygał pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny.   W homilii mszalnej abp Gądecki przypomniał zgromadzonym o znaczeniu tajemnicy zwiastowania i wcielenia Syna Bożego. Dzięki postawie Maryi, która odpowiedziała na wezwanie Boga, Jezus stał się jednym z nas. „Kto przyjmuje prawdę o wcieleniu, przyjmuje prawdę o pięknie człowieka” – zaznaczył kaznodzieja.   W dalszej części homilii mówił o znaczeniu i roli Kościoła w dziejach świata i w naszych czasach. Podkreślił, że od momentu wcielenia, Duch Boży działa w Kościele. Ten sam Duch prowadził Jezusa, apostołów, On prowadzi Kościół w naszych czasach. „Dzięki Jego obecności Kościół nieustannie odkrywa w człowieku to, co w nim najlepsze” – mówił abp Gądecki.   Ksiądz Arcybiskup zauważył, że Kościół na przestrzeni wieków nigdy nie ograniczał się do jednej rasy, kultury czy języka. Dzięki Duchowi świętemu Kościół mówi różnymi językami, do różnych ludzi. „Kościół przekracza różne granice. Kościół to jedność w różnorodności” – podkreślił metropolita poznański.   „Ten jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół rodzi wspólnoty partykularne, kościoły diecezjalne, które jednak nie są samowystarczalne, muszą trwać w jedności. Droga kościoła partykularnego musi się odnosić do drogi Kościoła powszechnego. Nie chodzi o jednolitość, ale o wspólny kierunek. Jedność ducha objawia się w różnorodności” – kontynuował ks. Arcybiskup.   Zauważył też, że w historii Polski można wyróżnić kilka momentów kluczowych, w których tworzyły się wspólnoty diecezjalne. Dla nas ważną datą jest 25 marca 1992 roku, kiedy to w Polsce, zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II powstało 13 nowych diecezji, w tym diecezja legnicka. Była to największa reorganizacja Kościoła po 1945 roku.   Abp Gądecki podkreślił, że głównym celem tych zmian było min. dostosowanie misji Kościoła do aktualnych warunków życia, zbliżenie biskupów do wiernych oraz ożywienie laikatu i zaangażowanie go w życie Kościoła.   Przypominając pokrótce historię diecezji legnickiej, Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na najważniejsze dokonania, które zostały zrealizowane w ciągu 25 lat. Podkreślił też, że znaczącym wydarzeniem w życiu młodej diecezji była wizyta apostolska papieża Jana Pawła II, która miała miejsce 2 czerwca 1997 roku. Zarówno strona materialna i instytucjonalna, jak i duchowa dokonywały się pod czujnym okiem pasterzy: biskupa Tadeusza Rybaka, biskupa Stefana Cichego oraz obecnego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. „Tych trzech biskupów z pewnością łączy jedno – umiłowanie liturgii” – zauważył abp Gądecki.   Kończąc homilię, Kaznodzieja podkreślił, że zarówno w historii, jak i dzisiaj Kościół ma być znakiem i narzędziem jedności. „Kościół musi być katolicki, powszechny, musi być domem, w którym każdy może się odnaleźć” – zaznaczył.   Ostatnim akcentem homilii były zacytowane słowa św. Ambrożego: „Trwaj mocno w Kościele. Gdzie jest Kościół, tam jest mocne oparcie twojego serca. W Kościele są położone fundamenty twojej duszy”.    Po Komunii św. i odśpiewaniu uroczystego „Te Deum” przyszedł czas na życzenia. Ksiądz abp Stanisław Gądecki w tym dniu obchodził swój srebrny jubileusz sakry biskupiej. W imieniu wszystkich zebranych życzenia Jubilatowi złożyły przedstawicielki sióstr zakonnych.   Przed błogosławieństwem głos zabrał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Podziękował wszystkim za obecność i modlitwę, a zwłaszcza za zaangażowanie w tworzenie diecezji legnickiej i przygotowanie uroczystości jubileuszowej. „Uroczystości jubileuszowe są okazją by poczuć się bardziej zjednoczeni. Jako modlący się Kościół, chcemy być znakiem nadziei i zbawienia dla ludzi w każdym pokoleniu. Dziękujemy Bogu zwłaszcza za to wszystko, co wzbudza w sercach ludzkich” powiedział Biskup legnicki.   Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem połączonym z udzieleniem odpustu zupełnego.   25 marca 1992 roku papieska bulla „Totus Tuus Poloniae Populus” w zasadniczy sposób zmieniła administracyjne oblicze Kościoła w Polsce. Jan Paweł II powołał wówczas 13 nowych diecezji w tym diecezję legnicką. Co więcej, 8 dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji. Reorganizacja ta była największym po wojnie przeobrażeniem Kościoła w Polsce i w Europie. To były trudne lata, gdyż w Legnicy stacjonowała jeszcze Armia Radziecka. I to od niej przejmowano część budynków na potrzeby administracji kościelnej. Zniszczone obiekty wymagały remontów. W 1992 roku Diecezja Legnicka liczyła ponad milion wiernych i obejmowała teren trzech województw: legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Obecnie, po kolejnej reorganizacji Kościoła na Dolnym Śląsku w 2004 r., kiedy to powołano do życia diecezję Świdnicką, diecezja legnicka liczy ponad 750 tys. wiernych i obejmuje tereny byłego województwa legnickiego, jeleniogórskiego i część wałbrzyskiego. Liczy 241 parafii, w których pracuje ponad 435 księży.    Obszerna relacja z uroczystości 25-lecia diecezji legnickiej na stronie Radia Plus Legnica   Źródło: Diecezja Legnicka

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00