1 % na RZECZ BUDOWY NASZEJ ŚWIĄTYNI- W TYM ROKU PIENIĄDZE Z TEGO TYTUŁU ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA BUDOWĘ WIEŻY KOŚCIELNEJ

     

Rada Parafialna każdego roku  zwraca się

z uprzejmą prośbą

do parafian

oraz

ludzi dobrej woli o przekazanie 

1 %   podatku

 na rzecz budowy naszej Świątyni.

Kwota z tytułu odpisu 1% podatku

znacznie pomaga nam w budowie

naszego  Kościoła.

W tym roku pragniemy pieniążki

z tego tytułu przeznaczyć na wieżę kościelną. 

Jednocześnie Rada Parafialna  składa

serdeczne podziękowania

za dar serca i pomoc,

jaką okazaliście  Państwo

przekazując 1%

swojego podatku na rzecz budowy Kościoła

w roku 2017.

Oto dane do wpisu na formularzu PIT :

 

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła

pw.św.Jadwigi Śląskiej w Lubaniu

81 1090 1955 0000 0001 0375 5838

KRS 0000231609 


Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?
  • – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
  • – podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
  • – podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
  • – emeryt ( PIT 37)
  • – podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
  • – podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów    finansowych
  Pamiętaj że… Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT. Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze Statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców. Każdy podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2018 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2018 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej – organizacje 1% podatku stracą. Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2018 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00