UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.listopada 2016 r.

DRODZY  PARAFIANIE  i   GOŚCIE.

Wspominamy dziś świętych i wspominamy zmarłych naszych bliskich,

z których wielu jest już w ich gronie.

Wejście w grono świętych jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością,

która ma to do siebie,

że zawsze promieniuje.

Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na spotkanie z człowiekiem wielkiego formatu,

to pozostaje pod działaniem doskonałej miłości

wspólnoty ludzi świętych

i w atmosferze ich miłości.

Wówczas o wiele łatwiej  wędrować ewangeliczną drogą.

MODLITWA    POWSZECHNA

w

Uroczystość Wszystkich Świętych.

 

Radujemy się wszyscy w Panu,

gdyż w swoich Świętych daje nam przykłady błogosławionego życia.

Przez ich wstawiennictwo wołamy do Boga

w naszych potrzebach.

 
  1. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za Kościół powszechny, aby realizował naukę Chrystusa z góry błogosławieństw.
  2. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za sprawujących władzę, aby nie skłaniali swojej duszy ku marnościom.
  3. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za grzeszników, aby zaczęli pokładać nadzieję w Chrystusie i w Nim się uświęcali.
  4. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się o rychłe zakończenie procesów beatyfikacyjnych polskich Sług Bożych, aby byli dla nas nauczycielami świętości.
  5. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za zmarłych, aby w wieczności ujrzeli Chrystusa takim, jaki jest.
  6. Przez wstawiennictwo Świętych módlmy się za nas samych, abyśmy zabiegali o wielką nagrodę w niebie.

Dobry Boże w niebie,

czcimy dziś zasługi wszystkich Twoich Świętych

 i prosimy Cię,

abyś za wstawiennictwem tak wielu orędowników

 wysłuchał nasze błagania.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00