XXI Niedziela zwykła, ogłoszenia duszpasterskie od dnia 24 do 30 sierpnia 2020 r.

     

We wtorek   o godz.9:00 msza święta

sprawowana będzie w kaplicy

w Domu Parafialnym.  

W środę  Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy 

( po mszy świętej) .

W przyszłą niedzielę  po każdej mszy św.

przedstawiciele Rady Parafialnej

będą zbierać ofiarę na budowę kościoła,

a po sumie zmiana

Tajemnic Żywego Różańca.


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK –  o dary Ducha Św.w intencji

Panu Bogu

oraz o błogosławieństwo

Matki Bożej Nieustającej Pomocy

WTOREK  msza św.o godz.9:00 w pewnej intencji

ŚRODA    za zm.Michaela PLATCER

w 30 dniu po pogrzebie

CZWARTEK –  za zm.z rodziny JANKOWSKICH

i  rodziny KŁOS

 PIĄTEK    za zm.Męża, Ojca i Babcię

SOBOTA   MSZA ŚWIĘTA

NIE  BĘDZIE  SPRAWOWANA

 N I E D Z I E L A:

  godz.08:00  – za zm.Mariannę, Mikołaja,

Bronisławę, Józefa, Elżbietę i Sławomira

godz.10:30 – za zm.Andrzeja PŁUCIENNICZAK

w 20 rocz.śm.Józefa

i za zm.rodziców Franciszka i Mariannę WĄSIK

 godz.12:00 – w intencji Róż Różańcowych

oraz Stefana JĘDRASZCZYK

i SIDORKO

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00