VI NIEDZIELA ZWYKŁA – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE od 17 do 23 lutego 2020 r.

         

W tygodniu msze św.

będą sprawowane w kaplicy

Domu Parafialnego o godz.18:00

(oprócz soboty- z uwagi, że nie będzie sprawowana)


W przyszłą niedziele po sumie

zmiana tajemnic Żywego Różańca.


Przyjmujemy zapisy na 7 -dniową  wycieczkę parafialną 

do Szwajcarii  i Bawarii

w dniach 28 września do 4 października 2020 roku.

Przy zapisywaniu należy wpłacić pierwszą ratę 380 zł.

Ramowy program wywieszony jest

w gablotce parafialnej

oraz w odrębnym wpisie na stronie parafialnej .

 


I N T E N C J E   M S Z Y  ŚW.

w  TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK – za zm.Zofię MIEDZIŃSKĄ

WTOREK  godz. 18:00 w intencji zm.

Heleny i Ignacego ANDRZEJEWSKICH

ŚRODA   godz.18:00 za zm.

Leona PALEMBA

CZWARTEK  – godz.18:00 w intencji Teresy

o zdrowie i Boże Błogosławieństwo 

 PIĄTEK   za zm. rodziców i brata

z rodziny SZYMAŃSKICH

 

N I E D Z I E L A

  godz.08:00   w intencji zm.Krystyny ŁABUDZKIEJ

w 1 rocz.śmierci

godz.10:30– za zm.Krystynę MYSZAK  w 6 rocz.śm.

i księdza Dariusza KRAWCZYK

 godz.12:00 – w intencji Matek i Ojców

Żywego Różańca

i

za zm.Aldonę Chawchunowiczw

3 rocz.śmierci

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00