ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ dnia 08.maja 2016 r.

Dzisiaj w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

stanęliśmy przy ołtarzu z sercami przepełnionymi mieszanymi uczuciami,

z powodu uwielbienia Chrystusa i smutku,

z powodu rozstania z Nim.

Chrystus pozostawia jednak w naszych sercach nadzieję

powtórnego przyjścia, jednak zanim przyjdzie powtórnie na ziemię,

jest z nami wciąż podczas każdej Eucharystii, którą sprawujemy.

W naszej parafii o godzinie 10:30 dzieci klas III

przystąpiły  po raz pierwszy do Komunii Świętej, 

a o godzinie 12:00 dzieci klas IV uroczyście obchodziły

Rocznicę Pierwszej Komunii  .

Módlmy się za nich, ich rodziców i chrzestnych ,

aby trwali w wierze i miłości Chrystusa.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00