List Burmistrza Miasta Lubań

pobrane
Szanowni Państwo
W imieniu własnym i Siostry Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty mam zaszczyt zaprosić Państwa do wspólnego przeżywania faktu nadania Lubaniowi patronki — świętej Marii Magdaleny.Patronat ten ma głębokie powiązanie z historią Lubania. Od prawie 700 lat w Lubaniu znajduje się Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, który obecnie posiada status Domu Generalnego Zgromadzenia. Siedemsetletnia dobroczynna działalność zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny ma jednocześnie wymiar lokalny i wymiar przekraczający granice miast, województw i państw. Karty historii naszych ziem zapisywali władcy reprezentujących różne narodowości i różnego ducha. Nieraz ich konflikty prowadziły do zniszczenia i katastrofy. Historia jednak ma także inne oblicze. Przez setki lat wartością trwałą i niezmienną była ciągłość trwania Magdalenek i ich cicha posługa ludziom słabszym — ubogim materialnie lub duchowo. Przed wiekami mieszkańcy tych ziem upatrywali w Świętej Marii Magdalenie swojej orędowniczki. Dziś postać ta może połączyć to, co przeszłe z tym, co obecne i przyszłe. Święta Maria Magdalena od wieków inspiruje także artystów, patronuje wielu zawodom rzemieślniczym. Co warto podkreślić, pomysł patronatu św. Marii Magdaleny był oddolną inicjatywą artystów i aktywistów lokalnych, do którego przychylili się mieszkańcy w konsultacjach społecznych, wyrażając jego bardzo szerokie poparcie. W roku 2017, w którym planowane są uroczystości, mija 800 rocznica sprowadzenia Zakonu Sióstr Magdalenek od Pokuty na Polskie Ziemie. Główne uroczystości odbywać się będą w Lubaniu 24 września 2017 roku. Chcielibyśmy jednak by nie był to jednodniowy incydent, ale cały rok pełen okazji do zatrzymania się, refleksji i dialogu o rzeczach najważniejszych, także z osobami nie obdarzonymi łaską wiary. Lubański samorząd zwrócił się z prośbą o objęcie honorowego patronatu nad uroczystościami do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Już wkrótce zaproponujemy pełny kalendarz obchodów związanych z patronatem, w które swój wkład będą miały zarówno wspólnoty parafialne jak i środowiska twórcze naszego miasta. Na początek zapraszamy na pierwszy z wykładów J.E. Księdza Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Spotkania te mają za zadanie w przystępny sposób zaprezentować duchowe aspekty patronatu. Wykład pod tytułem „Kim jest człowiek w zamyśle Boga” odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia o godzinie 19.00 w Sali Ślubów lubańskiego ratusza.
Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

 Informacja  od administratora: na stronie 2  znajduje się harmonogram katechez z ks.Biskupem prof.dr.hab.Zbigniewem Kiernikowskim.

Porządek mszy świętych

Niedziela:

8:00- Msza św.

10:30- Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży

12:00- Suma Parafialna

Msze św. w dni powszednie sprawowane są o godz. 18:00

Nabożeństwa:

17:30

Spowiedź:

codziennie - przed mszą św.

niedziela - podczas mszy św.

w I piątek m-ca godz.17:00